Privacy Policy

Detta integritetsmeddelande ger dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats https://www.ocavisglasogonfri.se

Genom att förse oss med dina uppgifter garanterar du oss att du är över 13 år.

Ocavis Ögonklinik är personuppgiftsansvarige och vi är ansvariga för dina personuppgifter (kallas ”vi” , ”oss” eller ”vår” i detta sekretessmeddelande).

Kontaktuppgifter

Våra fullständiga detaljer är:

Fullständigt namn på juridisk person: Ocavis Ögonklinik

Mejladress: info@ocavis.se

Postadress: Västmannagatan 52c, 113 25 Stockholm, Sweden

Det är mycket viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela oss om din personliga information vid något tillfälle ändras genom att skicka e-post till oss på info@ocavis.se

 Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserad data.

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

·        Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, sms, meddelanden på sociala medier, inlägg i sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för journalföring och för upprättande, fullföljande eller försvar av rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att föra register och att upprätta, driva eller försvara rättsliga anspråk.

·        Kunddata som inkluderar data relaterade till eventuella köp av varor och/eller tjänster såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpinformation och dina kortuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla de varor och/eller tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

·        Användardata som inkluderar data om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster tillsammans med all data som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Vi behandlar dessa uppgifter för att driva vår webbplats och säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls till dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att upprätthålla säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att korrekt administrera vår webbplats och vår verksamhet.

·        Tekniskdata som inkluderar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster såsom din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, längd på besök på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om antalet gånger du använder vår webbplats, tidszonsinställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till denna data kommer från vårt analyssystem. Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten av vår annonsering. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att korrekt administrera vår webbplats och vår verksamhet och att växa vår verksamhet och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

·        Marknadsföringsdata som inkluderar data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser. Vi behandlar denna information för att du ska kunna delta i våra kampanjer såsom tävlingar, prisdragningar och gratis utlottningar, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av denna annonsering. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, att utveckla dem, att växa vår verksamhet och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

·        Vi kan använda kunddata, användardata, tekniskdata och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den annonsering vi betjänar dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är för att växa vår verksamhet. Vi kan också använda sådana uppgifter för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet). [OBS SE AVSNITT 4 NEDAN]

Känsligdata

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga data avser data som inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data. Vi samlar ingen information om brottsdomar och brott.

Vi behöver samla in följande känsliga uppgifter om dig för att leverera tjänsterna:

Information om din hälsa och genetiska och biometriska data.

Vi kräver ditt uttryckliga samtycke för att behandla känsliga uppgifter, så när du skickar in dina uppgifter kommer vi att skicka ett ytterligare meddelande till dig där vi ber dig att bekräfta ditt samtycke till denna behandling.

Där vi ​​är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte förser oss med dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan utföra avtalet (till exempel för att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid tidpunkten.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för ett ändamål som de samlades in för eller ett rimligt kompatibelt ändamål om det behövs. För mer information om detta vänligen maila oss på  info@ocavis.se. Om vi ​​behöver använda dina uppgifter för ett icke-relaterat nytt ändamål kommer vi att meddela dig och förklara de juridiska grunderna för behandlingen.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan samla in uppgifter om dig genom att du tillhandahåller uppgifterna direkt till oss (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka oss e-post). Vi kan automatiskt samla in viss data från dig när du använder vår webbplats genom att använda cookies och liknande tekniker. Se vår cookiepolicy för mer information om denna https://www.ocavisglasogonfri.se/Cookie-policy/.

Vi kan ta emot data från tredje parter såsom analysleverantörer som Google baserade utanför Storbritannien och/eller EU, reklamnätverk som Facebook baserade utanför Storbritannien och/eller EU, till exempel sökinformationsleverantörer som Google baserade utanför Storbritannien och/eller EU, leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster, såsom datamäklare eller aggregatorer.

Vi kan också ta emot data från offentligt tillgängliga källor som Companies House och valregistret baserade inom eller utanför Storbritannien och/eller EU.

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för deras egna marknadsföringsändamål kommer vi att få ditt uttryckliga samtycke.

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att följa opt-out-länkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller ELLER genom att mejla oss på info@ocavis.se. när som helst.

Om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation gäller detta undantag inte för personuppgifter som tillhandahålls som ett resultat av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar etc.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna som anges nedan:

·        Andra företag i vår koncern som tillhandahåller tjänster till oss.

·        Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

·        Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag.

·        Statliga myndigheter som kräver att vi rapporterar bearbetningsverksamhet.

·        Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredje parter som vi överför dina uppgifter till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Vi är föremål för bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordningar som skyddar dina personuppgifter. När vi överför dina uppgifter till tredje part utanför EES kommer vi att säkerställa att vissa skyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa en liknande grad av säkerhet för dina personuppgifter. Som sådan:

· Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har godkänt som tillhandahållande av en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av; eller

· Om vi ​​använder USA-baserade leverantörer som är en del av ett EU-godkänt sekretessramverk kan vi överföra data till dem, eftersom de har likvärdiga skyddsåtgärder på plats; eller

· Där vi använder vissa tjänsteleverantörer som är etablerade utanför EES, kan vi använda specifika kontrakt eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer godkända av EU-tillsynsmyndigheter som ger personuppgifter samma skydd som de har inom EES.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgänglig kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du kommer att ha rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används, ändras, avslöjas eller nås utan tillstånd. Vi tillåter också åtkomst till dina personuppgifter endast för de anställda och partners som har ett affärsbehov att känna till sådana uppgifter. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de måste hålla dem konfidentiella.

Vi har rutiner på plats för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsintrång och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett intrång om vi är juridiskt skyldiga att göra det

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

När vi bestämmer vad som är rätt tidpunkt att behålla uppgifterna för, tittar vi på dess mängd, typ och känslighet, potentiell risk för skada från otillåten användning eller avslöjande, behandlingssyften, om dessa kan uppnås med andra medel och lagkrav.

För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Enligt dataskyddslagar har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som inkluderar rätten att begära åtkomst, rättelse, radering, begränsning, överföring, att invända mot behandling, till portabilitet av data och (där den lagliga grunden för behandlingen är samtycke) till återkalla samtycke.

Om du befinner dig i Storbritannien kan du se mer om dessa rättigheter på:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen maila oss på info@ocavis.se.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepande eller överdriven eller vägrar att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig.

Om du befinner dig i Storbritannien och inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter, har du rätt att klaga till Information Commissioner’s Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico. org.uk). Vi skulle vara tacksamma om du skulle kontakta oss först om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det åt dig.

Om du är inom EU och inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter, har du rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten i det land där du är baserad. Vi skulle vara tacksamma om du skulle kontakta oss först om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det åt dig.

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se https://www.ocavisglasogonfri.se/Cookie-policy/.